Studier

Litt mer om Interstudium …

Hei og velkommen til Interstudium! 

Mange dyktige norske ungdommer får aldri muligheten til å studere medisin eller veterinær medisin hjemme i Norge, mens samfunnet fortsatt opplever stor mangel på både leger og sykepleiere. Siden 2013 formildet Interstudium studieplasser for generell medisin, tannlegemedisin, veterinær medisin og fysioterapi i utlandet for over 250 norske studenter. Vi har langsiktige avtaler med populære medisinske fakulteter i Martin og Košice i Slovakia samt Brno og Olomouc i Tsjekkia. Dette er universitet med lang historisk tradisjon og høy kvalitet. Derfor er det kun begrenset antall studenter som består opptaksprøven og kommer inn på studiene hvert år.

Alle våre søkere får delta gratis i vår studieveiledning, forberedende kurs (i kjemi og biologi) og våre opptaksprøver. Våre studenter som kommer inn på studiene får også gratis oversettelse av nødvendige dokumenter (oftest vitnemål, attester, etc.) og 20 timers intensiv kurs i språk og kultur før avreisen til utlandet.

Siden våre utgifter for rekruttering av norske studenter dekkes av respektive partneruniversitet, betaler våre studenter ikke noen avgifter eller gebyr. Vår oppgave er å veilede deg i forhold til dine studiemuligheter, ta deg gjennom kurs og opptaksprøver, men det er du selv som har hovedansvaret og står for det viktigste: treffe riktig valg, være godt forberedt og bestå opptaksprøven. 

Etter at du er registret i vårt system, får du automatisk tilsendt alle opplysninger du trenger, du får delta på våre informasjonsmøter, selv ta tester i kjemi, biologi, fysikk eller matematikk direkte på vår nettside (testene består av spørsmål fra tidligere opptaksprøver) samt delta på våre forberedende kurs. Vår intensjon er rekruttere de best kvalifiserte kandidater til medisinske fakulteter i Sentral-Europa.

Studium i utlandet

Interstudium er norsk representant for medisinske fakulteter ved Comenius Universitet i Martin -(Slovakia), Masaryk Universitetet i Brno og Universitetet for veterinær medisin og farmasi i Košice (Slovakia).

Opptakskrav: generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (oftest skriftlig test i kjemi og biologi, tsjekkiske universiteter krever også test i fysikk eller matematikk som tillegg). Det foreligger ingen snittkrav, heller ikke krav om realfagskompetanse.  

Alle våre søkere får:  

  • Gratis registrering, veiledning og online søknad
  • Gratis forberedende kurs i kjemi og biologi
  • Gratis testing av sine kunnskaper på vår nettside
  • Gratis opptaksprøver i Oslo
  • Gratis kurs i språk og kultur før avreise til utlandet
  • Stipend 20.000,- kroner for beste resultat under opptaksprøven