ONLINE TESTING

Pensum, tester og eskempler med spørsmål og svar fra tidligere opptaksprøver i kjemi, biologi, matematikk og fysikk (over 1000 spørsmål)

  • Fullfør din søknad med vedlegg (kopi av pass, vitnemål og opplastet elektronisk skjema til universitetet - se detaljert beskrivelse under søknadsprosedyren) OBS: Husk å signere avtalen om studieveiledning og sende den tilbake til oss!  

  • Meld deg opp til noen / flere av våre gratis online opptaksprøver: 

  • Martin -  juni, juli eller august 2024
  • Brno - mai eller juni 2024
  • Košice - juni eller juli 2024  
  • Etter at du har signert avtalet og meldt deg opp til opptaksprøven,  mottar du automatisk tilgang til hele settet med pensum, spørsmål og svar som er gratis og som du kan trene på frem til opptaksprøven

Du logger deg inn med din e-post og passord i studentprofilen. Vi har lagt ut 45 ulike dokumenter som består av pensum, tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver i genrell og medisinsk kjemi og biologi, matematikk og fysikk. 

Du gjør følgende: 

Du finner alt under "My tests" i din studentprofil. Husk at dette materialet er ditt og personlig. Det skal ikke kopieres eller deles med andre. Blir det spredt rundt, vil konsekvensen vare at universitetene endrer opptaksprøvene og det blir vanskeligere å komme inn på studiene - for deg.  

1. Pensum

Bruk pensumet parallelt med faglitteratur du har selv tilgjengelig. Vi anbefaler at du går gjennom stoffet som omfattes av Biologi 1 og 2 og Kjemi 1 og 2. På matematikk og fysikk vil du finne både eksempler og uløste oppgaver som viser veldig godt hvilket nivå som forventes (disse to fagene gjelder bare Brno - Tsjekkia).

2. Tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver

Testene (i biologi og kjemi) finner du i to kategorier: generelle og medisinske. Generelle er ment som grunnlag både for human og veterinær medisin. Medisinske tester er spesiallaget for dem som søker til generell medisin eller tannlegemedisin. Fysikk og matematikk er bare for medisinstudenter, ikke for veterinærer.

- start med å ta alle testene én etter én uten å stoppe. På slutten av hver test sjekker du ditt resultat - dette for å kartlegge dine reelle kunnskaper per dags dato. (For å komme inn burde du ha minst 50 % av riktige svar).
- når du har kartlagt det du kan nå, tar du en skikkelig pause (7-10 dager for å glemme spørsmålene og svarene) Du kan bruke denne tiden til ytterligere lesing.
- deretter tar du testene på nytt, men nå stopper du ved hvert feilaktig svar og sjekker ut på nettet eller i din faglitteratur hvor du har gjort feil og hvorfor. Dette er viktig fordi du skal ikke bare vite det korrekte svaret, men du skal også kunne hvorfor er det korrekt (spørsmålet kan komme på opptaksprøven i en annen formulering)
- etter at du har gått detaljert gjennom alle testene, jobber du primært med dem, hvor du ser at du er svakest
- ta testene så mange ganger du orker til du er fornøyd og trygg på dine kunnskaper (husk at opptaksprøven er stressende og du skal bygge opp selvtillit)

 

Dine resultater ser bare du selv, var derfor streng og kritisk, dette kommer ikke ut i offentligheten, eller til universitetene.

Tilgang til våre tester gir deg både muligheten og instrumentet til å jobbe hardt helt frem til opptaksprøvene. Som nevnt tidligere, anbefaler vi alle å søkere til generell medisin å ta prøven både til Brno og Martin - dette øker dine sjanser for å komme inn og samtidig er en flott trening i å ta opptaksprøvene.

Har du ikke tilgang, betyr det at din søknad mangler vedlegg eller at du ikke er påmeldt til konkret dato for opptaksprøven. Du må da ta kontakt med oss på post@interstudium.no Det er ikke lov å sende spørsmålene og svarene til andre. Tester i din profil skal brukes bare av deg og brudd på dette (kopiering, videresending etc.) vil medføre at din søknad om studieplass hos Interstudium vil bli slettet.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på mail eller telefon 97132842.

Lykke til med forberedelsene til opptaksprøvene!