VÅR OG SOMMER 2018 - ALLE VÅRE KURS ER GRATIS

  • Forberedende kurs før opptaksprøven
  • Kurs i slovakisk språk og kultur
  • Forberedende online kurs før opptaksprøven - Palacky Universitet

FORBEREDENDE KURS TIL OPPTAKSPRØVEN - GRATIS

God tid før arrangerer vi forberedende kurs til opptaksprøven, for å gå gjennom pensum og kunnskapskrav  og eksempler fra tidligere optaksprøver i kjemi og biologi. Sted: Den italienske skolen, Bygdøy alle 68 i Oslo. Kurset er satt opp til fem undervisningstimer og er gratis for alle som tar opptaksprøven gjennom interstudium. Ønsker du å delta, send oss en e-post for å få nærmere opplysninger.

KURS I SPRÅK OG KULTUR - GRATIS

I forbindelse med dine studier i utlandet tilbyr Interstudium i samarbeid med Bjørknes høyskole 20 timers kurs i språk, kultur og landskunnskap for alle norske studenter som takket ja til tilbudet om studieplass i Slovakia/Tsjekkia. Kuset vil bli holdt før din avreise til Slovakia/Tsjekkia, dvs. august 2018. Kurset består av følgende fagområder:

  • introduksjon i det slovakiske språket (grunnleggende fraser, uttale, innføring i grammatikk, praktiske uttrykk for en ny student)
  • kort oversikt over slovakisk kultur og historie, fellestrekk og forskjell, sett i forhold til studenter med norsk bakgrunn
  • innføring i slovakisk samfunnsliv, myndigheter og lokal forvaltning, med hovedvekt på utfordringer og praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres i Oslo i form av 3-dagers helgekurs (fredag 6 timer, lørdag 8 timer, søndag 6 timer) og inneholder 15 undervisningstimer i slovakisk språk og 5 undervisningstimer i kultur og samfunnskunnskap.  Målet med kurset er at du skal føle deg tryggere, ha nødvendige basiskunnskaper og være best mulig forberedt på oppholdet i Slovakia. Kurset arrangeres hver sommer, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra studenter.

Antall deltakere per kurs er begrenset, siden undervisningen bygger på interaktiv kommunikasjon og aktiv deltakelse i undervisningsprosessen.

FORBEREDENDE ONLINE KURS TIL OPPTAKSPRØVEN - PALACKY UNIVERSITET

The course consists of four modules (Biology, Chemistry, Physics and Mathematics), which are available as a whole pack only.

Each module consists of six on-line lectures (90 minutes per lecture).  The first block of lectures (Biology, Chemistry, Physics and Mathematicswill be available on Friday, February 20; each new block of lectures will be available sequentially every other Friday and can be seen repeatedly. The course will be held on the university platform, which can be used on-line. You will get a link, and after payment you will get a user name and password.

The price of the course depends on the number of students (number of provided user accounts and passwords)

The price includes:

·         On-line lectures

·         Additional support after each lecture – within 48 hours (until Sunday) after each lecture students have the possibility to send their questions regarding the discussed topics; within another 72 hours those questions will be answered by the lecturers

·         This additional support will be related to the actual block of lectures. Lecturers will not answer questions from the previous blocks.