Studier

Litt mer om Interstudium …

Hei og velkommen til vår nettside! 

I Norge finner du flere agenter som formidler utenlandsstudier ved universiteter i Tsjekkia og Slovakia. En del sentraleuropeiske universiteter ønsker å rekruttere norske studenter og både kvalitet og priser varierer.

Siden 2013 har Interstudium arbeidet som veileder for mange norske studenter og hjulpet dem under søknadsprosessen. Vi har langsiktige avtaler med universiteter i Tsjekkia og Slovakia og kan tilby både gratis studieveiledning, forberedende kurs i kjemi og biologi og gratis opptaksprøver. Alle våre studenter som kommer inn på studiene får også gratis oversettelse av nødvendige dokumenter og 20 timers kurs i språk og kultur før avreisen.

Vi belaster våre studenter og kandidater ikke med noen gebyr eller avgifter, siden vi blir honorert for vårt arbeid av våre partneruniversiteter.

Vår oppgave er å veilede og opplyse deg om dine studiemuligheter, ta deg gjennom kurs og opptaksprøver, men det er du selv som har ansvaret og står for det viktigste: ta riktig valg, bestå opptaksprøven og fullføre studiene. Lykke til! 

Studium i utlandet

Interstudium er norsk representant for medisinske fakulteter ved Comenius Universitet i Slovakia, Jessenius fakultet i Martin, Palacky Universitet i Tsjekkia og Veterinæruniversitetet i Košice i Slovakia. Vi formidler både medisin-, tannlege- og veterinærstudium. Alle våre søkere får:

  • Gratis registrering, online søknad og veiledning

  • Gratis forberedende kurs i kjemi og biologi

  • Gratis opptaksprøver i Oslo

  • Gratis kurs i språk og kultur for respektive land før avreise

  • Gratis oversettelse av nødvendig dokumentasjon