GENERELL MEDISIN I SLOVAKIA

Jessenius medisinske fakultet i Martin, Slovakia

 

   Generell medisin:  6-årig studieprogram

   Oppnådd tittel:  MUDr (Medicinæ universæ doctor) -  M.D. Doctor of General Medicine

   Opptakskrav:  Vitnemå med generell studeikompetanse, bestått opptaksprøve i kjemi og biologi, gode engelskkunnskaper

   Opptaksprøver: multiple choice test i  kjemi og biologi

   Studieavgift: € 9,900 per studieår

   Opptaksavgift: € 60 - betales før studiestart (bare studenter som kommer inn) 

   Levekostander:  ca € 500 per måned

 

Practical Training Practical Training Practical Training

 

Kort om universitetet:

 

Jessenius medisinske fakultet er en del av Comeniusuniversitet i Bratislava i Slovakia. Dette er det største og eldste universitet i landet og har to medisinske fakulteter: ett i Bratislava (med noen utenlandske studenter) og ett i Martin (med flere enn 550 norske studenter). Over to hundre nordmenn er nå ferdigutdannet og arbeider som leger med diplom fra Martin.  

 

Jessenius har over 15 års tradisjon når det gjelder utdanning av studenter fra Norge. Fakultetet er rangert som det beste når det gjelder utdanningskvalitet de siste årene. Grunnen til dette er bl. annet følgende:

 

-        garantert studieplass (Du har garantert studieplass gjennom hele studiet forutsatt at du oppfyller fastsatte studiekrav. Det er flere universitet i Sentral-Europa som tar inn flere studenter enn de har kapasitet for og mange blir nødt å slutte til tross for at de har gode studieresultater )

-        små studiegrupper (maksimalt 8 studenter per professor på seminarer og øvelser)

-        individuell tilnærming til studentene (Martin tilbyr et studiemiljø som preges av nært samarbeid mellom student og pedagog. Her er du ikke anonym blant tusenvis av andre) 

-        høy kvalitet når det gjelder både teoretisk og praktisk del av studiene (Martin har et toppmoderne forskingssenter og universitetssykehus som brukes av studentene)

-        diplom fra Martin er automatisk godkjent i Norge, EU og EØS (Diplom fra Jessenius er også godkjent i USA og fakultetet er akkreditert gjennom amerikanske myndigheter)  

 

I forhold til Norge finner du også andre fordeler:

 

-        Slovakia er et lavkostland og det kan faktisk være billigere enn å studere i Norge (til tross for at du må betale for medisinstudiet)

-        utdanningen i Martin er bygd opp slik at du får tilstrekkelig mye praksis på sykehuset slik at du ikke trenger turnus (studenter som er utdannet f.e. fra Norge må vente på turnusplass før de får arbeide som lege)

 -       du kan gjennomføre den praktiske delen av utdanningen i Norge (Martin har avtale om at studenter kan praktisere på norske sykehus som en del av utdanningen)

Du finner mer informasjon også på den engelske versjonen av vår nettside.