2023

VÅRE KURS OG INFORMASJONSMØTER ONLINE: 

1. GRATIS FORBEREDENDE KURS I KJEMI OG BIOLOGI

I forkant av alle våre opptaksprøver arrangerer vi forberedende kurs, for å gå gjennom pensum og kunnskapskrav samt eksempler fra tidligere optaksprøver i kjemi og biologi. Kurset er satt opp til fire undervisningstimer og er gratis for alle som har meldt seg opp til opptaksprøven gjennom Interstudium og innlevert avtale om studieveiledning. På grunn av pandemien tilbyr vi også våre søkere online tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver gjennom hele våren.  

Ønsker du  melde deg på dette forberendende kurset, må du sende skriftlig påmelding til post@interstudium.no

2. GRATIS FORBEREDENDE KURS I MATTEMATIKK OG FYSIKK

I forkant av alle våre opptaksprøver arrangerer vi forberedende kurs, for å gå gjennom pensum og kunnskapskrav samt eksempler fra tidligere optaksprøver i matematikk og fysikk. Kurset er satt opp til fire undervisningstimer og er gratis for alle som har meldt seg opp til opptaksprøven gjennom Interstudium og innlevert avtale om studieveiledning. På grunn av pandemien tilbyr vi også våre søkere online tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver gjennom hele våren.  

Ønsker du  melde deg på dette forberendende kurset, må du sende skriftlig påmelding til post@interstudium.no

3. ONLINE INFORMASJONSMØTER

22. mars  2023 - kl 15.00-16.00

Det vil bli mulig å stille spørsmål også om disse temaer:

PROGRAM

  • online opptaksprøver - søknadsfrisetr og krav
  • våre tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver
  • Kurs i slovakisk språk og kultur for dem som kommer inn
  • Forberedende online kurs før opptaksprøven

Onlinemøter og veieledning er gratis for alle våre søkere. 

4. FORBEREDENDE ONLINE FOUNDATION KURS TIL OPPTAKSPRØVEN - MASARYK UNIVERSITETET I BRNO

https://interstudium.no/index.php?r=site/page&p=139

Dette er online kurs for deg som ønsker å bli bedre i kjemi, biologi og fysikk. Kurset er skreddersydd for opptaksprøven til generell medisin og tannlegemedisin i Tsjekkia og Slovakia. Kurset arrangerers av Masaryk universitetet i Brno og vi anbefaler alle våre søkere å ta det.

5. GRATIS KURS I SPRÅK OG KULTUR

I forbindelse med dine studier i utlandet tilbyr Interstudium 20 timers kurs i språk, kultur og landskunnskap for alle norske studenter som takket ja til tilbudet om studieplass i Slovakia/Tsjekkia. Kuset vil bli holdt før din avreise til Slovakia/Tsjekkia, dvs. juli / august 2022. Kurset består av følgende fagområder:

introduksjon i det slovakiske språket (grunnleggende fraser, uttale, innføring i grammatikk, praktiske uttrykk for en ny student) kort oversikt over slovakisk kultur og historie, fellestrekk og forskjell, sett i forhold til studenter med norsk bakgrunn innføring i slovakisk samfunnsliv, myndigheter og lokal forvaltning, med hovedvekt på utfordringer og praktiske opplysninger. 

Kurset gjennomføres i Oslo i form av 3-dagers helgesamling (fredag 6 timer, lørdag 8 timer, søndag 6 timer) og inneholder 15 undervisningstimer i slovakisk språk og 5 undervisningstimer i kultur og samfunnskunnskap.  Målet med kurset er at du skal føle deg tryggere, ha nødvendige basiskunnskaper og være best mulig forberedt på oppholdet i utlandet. Kurset arrangeres hver sommer og  fylles fort opp. Antall deltakere er begrenset, siden undervisningen bygger på interaktiv kommunikasjon i mindre grupper.