S Ø K N A D S P R O S E D Y R E

1. Registrer deg på www.interstudium.no

Du fyller ut registreringsskjema hvor du oppgir din e-postadresse og lagrer eget passord. Etter at du er registrert, kan du logge deg inn på din profil som student.

2. Fyll ut personopplysninger og last opp vedlegg

I studentprofilen din fyller du ut personopplysninger og laster opp 2 vedlegg (kopi av pass og vitnemål som bekrefter at du har generell studiekompetanse). Får du vitnemål senere i løpet av dette studieåret - markerer du det i skjemaet slik at systemet slipper deg videre i søknadsprosessen. Begge dokumenter skal være på norsk - altså ikke på engelsk. Etter dette vil du via e-post motta kontrakt om veiledning som du skal signere og returnere til oss.  

3. Fyll ut universitetets søknadskjema

MARTIN - i god tid før opptaksprøven vil det på nettsiden til Jessenius medisinske fakultet bli lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut. Du trenger ikke å oppgi dine karakterer fra VGS siden ditt vitnemål vedlegges. Husk også her å laste opp de vedleggene som universitetet ber om. Når du er ferdig med skjeamet, laster du opp en PDF kopi på din profil hos Interstudium. Universitetet pleier også sende et eknkelt skjema til alle søkere med spørsmål om dato for ønsket opptaksprøve og studieformidler som du søker gjennom. Der fyller du inn dato for opptaksprøven og Interstudium som "Agency". 

BRNO -  i god tid før opptaksprøven vil det på nettsiden til Masaryk universitetet bli lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut. Her velger du riktig studietype (generell medisin eller tannlegemedisin), deretter fyller du ut hele skjemaet. Husk å oppgi at du søker gjennom "Agency" - Interstudium. I år må du vedlegge også kopi av ditt vitnemål (eller karakterutskrift hvis du er i siste år på VGS) på engelsk. Etter at du er ferdig med denne søknaden, tar du screenshot av bekreftelsen å ha fullført søknaden med ditt ID-nummer og laster bilde opp på din profil hos Interstudium.   

Vi anbefaler alle å ta opptaksprøver både til Martin og Brno. Dette øker dine sjanser for å komme inn på studiene.

KOŠICE - i god tid før opptaksprøven vil det på nettsiden til Masaryk universitetet bli lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut. Etter at du er ferdig med denne søknaden, sender du den til e-postadressen til universitetets studiekontor: zas@uvlf.sk og laster du opp en PDF kopi av denne søknaden på din profil hos Interstudium.

4. Du melder deg opp til opptaksprøven                                                     

Når søknaden din er komplett, kan du melde deg opp til opptaksprøven. Du velger selv dato som passer deg best - tilfelle det er flere opptaksprøver til samme universitet. Husk at du kan ta opptaksprøven bare 1 gang per år til samme universitet. Vi anbefaler alle søkere å ta så mange opptaksprøver som mulig så lenge disse er gratis. Dette er en utmerket trening for deg og samtidig øker det dine sjanser for å komme inn. 

5. Pensum og eksempler fra tidligere opptaksprøver

Etter at du har returnert signert veiledningskontrakt og meldt deg på minst 1 av våre opptaksprøver, vil du få tilgang til både pensum og over 500 eksempler fra tidligere opptaksprøver. Før opptaksprøven arrangerer Interstudium gratis forberedende kurs i kjemi og biologi samt flere veiledningsmøter som du kan delta på. 

6. Opptaksprøven

Vanligvis er det personlig oppmøte, hvor også professorer fra våre partneruniversitet deltar. Alle våre opptaksprøver er gratis og består av skriftlig multiple Choice test (på engelsk) i relevante realfag (Martin - biologi og kjemi, Brno - bilogi, kjemi og matematikk/fysikk). De finner sted i Oslo sentrum og varer i 3-4 timer. Du får resultater innen én uke etter opptaksprøven. Har du bestått, kan du akseptere eller avslå tilbud om studieplass - vanligvis  med frist på 10-14 dager.       
I 2020 ble alle våre opptaksprøver gjennomført online, altså ikke med personlig oppmøte. Interstudium vil sende ut informasjon om opptaksprøvene så snart det er bestemt ved våre partneruniversitet.    

7. Oversettelse av dokumenter og kurs før avreise                                            

Etter å ha akseptert studieplassen vil vi skaffe for gratis statsautorisert oversettelse av dine dokumenter (vitnemål og fødselsattest) og du kan delta på vårt gratis kurs i språk, kultur og samfunn før avreisen. Kursene arrangeres oftest i form av en helgsamling i juli / august. 

 

All veiledning hos Interstudium er gratis, på lik linje med behandling av din søknad, opptaksprøver og oppfølging frem til avreise. 

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt på post@interstudium.no