S Ø K N A D S P R O S E D Y R E

1. Registrer deg på www.interstudium.no

Du fyller ut registreringsskjema hvor du oppgir din e-postadresse og lagrer eget passord. Etter at du er registrert, kan du logge deg inn på din profil som student.

2. Fyll ut personopplysninger og last opp vedlegg

I studentprofilen din fyller du ut personopplysninger og laster opp 2 vedlegg (kopi av pass og vitnemål som bekrefter at du har generell studiekompetanse). Får du vitnemål senere i løpet av dette studieåret - markerer du det i skjemaet slik at systemet slipper deg videre i søknadsprosessen. Begge dokumenter skal være på norsk - altså ikke på engelsk. Etter dette vil du via e-post motta kontrakt om veiledning som du skal signere og returnere til oss.  

3. Fyll ut universitetets søknadskjema

MARTIN - På nettsiden til Jessenius medisinske fakultet  er det lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut: https://formulare.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/?option=com_rsform&view=rsform&formId=4. Du trenger ikke å oppgi dine karakterer fra VGS siden ditt vitnemål vedlegges. Husk også her å laste opp de vedleggene som universitetet ber om. Når du er ferdig med skjeamet, laster du opp en PDF kopi på din profil hos Interstudium. Universitetet pleier også sende et eknkelt skjema til alle søkere med spørsmål om dato for ønsket opptaksprøve og studieformidler som du søker gjennom. Der fyller du inn dato for opptaksprøven og Interstudium som "Agency". 

BRNO -  På nettsiden til Masaryk universitetet er det lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut. Her velger du riktig studietype: 

Generell medisin: https://is.muni.cz/prihlaska/info?lang=en;f=%20r:f1411%20r:jeng%20r:ko3%20;program=23439;beh=1723  

Tannlegemedisin: https://is.muni.cz/prihlaska/info?lang=en;f=%20r:f1411%20r:jeng%20r:ko3%20;program=23449;beh=1723 

Husk å fylle du ut hele skjemaet og oppgi at du søker gjennom "Agency"- Interstudium. I år må du vedlegge også kopi av ditt vitnemål (eller karakterutskrift hvis du er i siste år på VGS) på engelsk. Etter at du er ferdig med denne søknaden, tar du screenshot av bekreftelsen å ha fullført søknaden med ditt ID-nummer og laster bilde opp på din profil hos Interstudium.   

Vi anbefaler alle å ta opptaksprøver både til Martin og Brno. Dette øker dine sjanser for å komme inn på studiene.

KOŠICE - på nettsiden til Universitetet for veterinær medisin og farmasi er det lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut http://www.uvlf.sk/document/application-form-for-the-academic-year-2021-2022.pdf. Etter at du har fylt ut denne søknaden, printer du den, signerer og sender til vår e-postadresse post@interstudium.no Samtidig laster en PDF kopi av den på din profil hos Interstudium.

4. Du melder deg opp til opptaksprøven                                                     

Når søknaden din er komplett, kan du melde deg opp til opptaksprøven. Du velger selv dato som passer deg best - tilfelle det er flere opptaksprøver til samme universitet. Husk at du kan ta opptaksprøven bare 1 gang per år til samme universitet. Vi anbefaler alle søkere å ta så mange opptaksprøver som mulig så lenge disse er gratis. Dette er en utmerket trening for deg og samtidig øker det dine sjanser for å komme inn. 

5. Pensum og eksempler fra tidligere opptaksprøver

Etter at du har returnert signert avtalen om studieveledning og meldt deg på minst 1 av våre opptaksprøver, vil du få tilgang til både pensum og alle våre tester og eksempler fra tidligere opptaksprøver. Før opptaksprøven arrangerer Interstudium gratis forberedende kurs i kjemi og biologi samt flere veiledningsmøter som du kan delta på. 

6. Opptaksprøven

Alle våre opptaksprøver er gratis og online. De består av skriftlig multiple Choice test (på engelsk) i relevante realfag (Martin - biologi og kjemi, Brno - bilogi, kjemi og matematikk/fysikk, Košice - biologi og kjemi). Opptaksprøvene varer normalt 3-4 timer og ingen hjelpemidler er tillatt. Du får resultater innen én uke etter opptaksprøven. Har du bestått, kan du akseptere eller avslå tilbud om studieplass - vanligvis  med frist på 10-14 dager.          

7. Oversettelse av dokumenter og kurs før avreise                                            

Etter å ha akseptert studieplassen vil vi skaffe for gratis statsautorisert oversettelse av dine dokumenter (vitnemål og fødselsattest) og du kan delta på vårt gratis kurs i språk, kultur og samfunn før avreisen. Kursene arrangeres oftest i form av en helgsamling i juli / august. 

 

All veiledning hos Interstudium er gratis, på lik linje med behandling av din søknad, opptaksprøver og oppfølging frem til avreise. 

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt på post@interstudium.no