AKTUELL INFORMASJON OM VÅRE OPPTAKSPRØVER

Universitetet i Martin 

har lagt ut deres elektroniske søknadskjema som du må fylle ut: 

https://formulare.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/?option=com_rsform&view=rsform&formId=4 

Du trenger ikke å oppgi dine karakterer fra VGS siden ditt vitnemål vedlegges. Husk å laste opp de vedleggene som universitetet ber om. Når du er ferdig med skjemaet, laster du opp en PDF kopi av søknaden på din profil hos Interstudium. Universitetet pleier deretter sende et enkelt skjema til alle søkere med spørsmål om dato for ønsket opptaksprøve og studieformidler som du søker gjennom. Der fyller du inn dato for opptaksprøven og Interstudium som "Agency".  

Det er viktig at du samtidig melder deg opp til ønsket dato for opptaksprøven. Du kan velge mellom to online opptaksprøver:  

lørdag 5. juni 2021 (Application deadline: 11. mai. 2021) 
lørdag 10. juli 2021 (Application deadline: 17. juni 2021) 

Husk at du kan ta opptaksprøven bare 1 gang per år, dvs. du må velge den datoen som passer det best og når du er godt forberedt (opptaksprøven består av test på engelsk i kjemi og biologi).   

Du må også sjekke at du har nå lastet opp i din studentprofil følgende dokumenter i din studentprofil: 

1. kopi av pass (side med bilde)
2. kopi av vitnemål med generell studiekompetanse på norsk / ikke engelsk (får du vitnemål senere, markerer du dette nederst under personopplysninger) 
3. PDF kopi av universitetets elektroniske søknad 

Masaryk universitetet i Brno 

har lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut. Her velger du riktig studietype: 

Generell medisin: https://is.muni.cz/prihlaska/info?lang=en;f=%20r:f1411%20r:jeng%20r:ko3%20;program=23439;beh=1723  

Tannlegemedisin: https://is.muni.cz/prihlaska/info?lang=en;f=%20r:f1411%20r:jeng%20r:ko3%20;program=23449;beh=1723 

Husk å fylle du ut hele skjemaet og oppgi at du søker gjennom "Agency"- Interstudium. I år må du vedlegge også kopi av ditt vitnemål (eller karakterutskrift hvis du er i siste år på VGS) på engelsk. Etter at du er ferdig med denne søknaden, tar du screenshot av bekreftelsen å ha fullført søknaden med ditt ID-nummer og laster bilde opp på din profil hos Interstudium.   

Det er viktig at du samtidig melder deg opp til ønsket dato for opptaksprøven. Du kan velge mellom to online opptaksprøver:  

lørdag 8. mai 2021 (Application deadline: 1. mai. 2021) 
lørdag 19. juni 2021 (Application deadline: 12. juni 2021) 

Vi anbefaler alle å ta opptaksprøver både til Martin og Brno. Dette øker dine sjanser for å komme inn på studiene.

Universitetet for veterinær medisin og farmasi  i Košice 

på nettsiden til Universitetet for veterinær medisin og farmasi er det lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut:  

http://www.uvlf.sk/document/application-form-for-the-academic-year-2021-2022.pdf 

Etter at du har fylt ut denne søknaden, printer du den, signerer og sender til vår e-postadresse post@interstudium.no Samtidig laster en PDF kopi av den på din profil hos Interstudium.

Det er viktig at du samtidig melder deg opp til ønsket dato for opptaksprøven. Du kan velge mellom to online opptaksprøver:  

lørdag 12. juni 2021 (Application deadline: 1. juni 2021) 
lørdag 17. juli 2021 (Application deadline: 1. juli 2021) 

Har du spørsmål, ta kontakt på mail eller 97132842