VETERINÆRUNIVERSITETET I KOŠICE

 

Opptaksprøven til veterinær medisin ved Veterinæruniversitetet i Košice, Slovakia

 

  • Dato: 26. mai 2022 

  • Sted: Online hjemmeeksamen 

Prøven kan tas bare én gang per år og gjelder studiestart september 2022.

Opptaksprøven varer i ca to timer og består av test i kjemi og biologi - på engelsk. Resultatene får du i løpet av noen dager etter prøven. Du får et akseptbrev fra universitetet samt nødvendig dokumentasjon til Statens lånekasse.

Husk å ha gyldig ID-kort/pass tilgjengelig for identifisering. 

Prøven er gratis. Alle studenter som får studieplass gjennom Interstudium, vil  få gratis oversettelse av nødvendig dokumentasjon og tilbud om gratis kurs i slovakisk språk og kultur før studiestart i Slovakia. 

  • KOŠICE - på nettsiden til Universitetet for veterinær medisin og farmasi er det lagt ut elektronisk søknadskjema som du må fylle ut: https://www.uvlf.sk/document/application-form-for-the-academic-year-2022-2023.pdf. Etter at du har fylt ut denne søknaden, printer du den ut, signerer og sender til vår e-postadresse post@interstudium.no. Samtidig laster du en PDF-kopi av den på din profil hos Interstudium. Interstudium vil videreformidle din søknad til universitetet slik at du kan bruke alle fordeler (kurs, tester etc) sammen med alle våre søkere. 

Har du spørsmål om opptaksprøven send epost til post@interstudium.no