OVERSETTELSER

 

SLOVAKISK
Slovakisk er et lite europeisk språk og tilhører den vestslaviske språkgruppen. Sammen med tsjekkisk og polsk har denne gruppen litt over 55 millioner språkbrukere i Sentral Europa. For å illustrere forholdet mellom dem, pleier vi si at slovakisk (5,5 mil brukere) er som norsk, tsjekkisk (10 mil brukere) er som svensk og polsk (40 mil brukere) er som dansk. Det vil si at alle tre språkene er nære og disse nasjonene forstår hverandre ganske godt.

OVERSETTELSE
Oversettelse er et fag man kan studere på høyskole eller universitet. Det vil si at en utdannet fagoversetter er ikke bare en person som kan to eller flere språk, men en som er blitt utdannet til å arbeide som oversetter. For alle som bruker oversetterens produkt – en oversettelse – er det viktig at original samsvarer med oversettelsen til et annet språk. Det er derfor avgjørende at dette arbeidet utføres av en fagperson for å unngå misforståelser eller direkte feil. På lik linje som man bestiller rørlegger for å fikse badet, skal man også bestille en kvalifisert oversetter om man trenger å få oversatt en tekst eller dokument til et annet språk. Oversettere arbeider ofte med skjønnlitteratur, men en viktig del av deres arbeid er oversettelse av fagtekster og sakprosa.

I spesielle tilfeller må oversettelsen utføres av en statsautorisert translatør (oversetter), siden teksten som oversettes er et offisielt dokument som er juridisk bindende. I slike tilfeller kan oversettelsen ikke utføres av en vanlig fagoversetter, men av en som har bestått en spesialprøve og fått bevilling fra staten.

STATSAUTORISERT OVERSETTELSE TIL OG FRA SLOVAKISK
I forbindelse med opptak til studier i Slovakia kreves det at man fremlegger vitnemål og attester, statsautorisert oversatt til slovakisk språk. Oversettelsen må være utført av statsautorisert translatør som har offisiell bevilling fra staten.

 

I forbindelse med opptak til studier i Slovakia kreves det at man fremlegger vitnemål og attester, statsautorisert oversatt til slovakisk språk. Oversettelsen må være utført av statsautorisert translatør som har offisiell bevilling fra staten.

Når det gjelder appostillering av vitnemål, går man frem på følgende måte:

1.         Vitnemål og fødselsattest på norsk (ikke engelsk) i original leveres til Notarius publicus, tingretten eller lensmannskontoret som ligger nærmest stedet der du bor.

2.         Notarius tar kopi av dokumentet og bekrefter denne med stempel «Rett kopi».

3.         Deretter tar du den bekreftede kopien til Fylkesmannen - et kontor som ligger i nærmeste fylkesbyen. Fylkesmannen påstempler den bekreftede kopien med «Apostille» - som bekrefter at dokumentet er godkjent av norske myndigheter.

4.         Ferdig dokument - med både stempel «rett kopi» og «apostille» sendes med vanlig post til nedenstående adresse til oversettelse.

5.         Oversatt dokumentasjon blir levert direkte til universitetet og man mottar faktura for oversettelsen. Vanlig vitnemål vil i oversettelsen være mellom 2-3 sider.  

Statsautoriserte translatører har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse. Det legges spesiell vekt på juridisk, økonomisk, administrativt og teknisk fagspråk. Når oversettelsen er stemplet av en statsautorisert translatør, påtar han/hun seg ansvaret for at innholdet i oversettelsen er 100 % i samsvar med originalteksten. En statsautorisert translatør har landets høyeste kvalifikasjon for skriftlig fagoversettelse til og fra norsk.

DOKUMENTER SOM KREVER STATSAUTORISERT OVERSETTELSE:

  • vitnemål, attester og andre personlige dokumenter
  • domslutninger, prosessskrifter, forelegg, konkursdokumenter, juridiske dokumenter i forbindelse med arv eller liknende

Er ikke dokumenter oversatt og stemplet av en statsautorisert translatør, kan myndigheter i Slovakia nekte å godkjenne dem i henhold til loven. Ofte må dokumenter også stemples med apostille hos Fylkesmannen før de oversettes til slovakisk. Apostillen bekrefter at myndighetenes signatur og stempel på dokumentet er ekte. Etter at dokumentet er stemplet med apostille, leveres det til translatøren for oversettelse.


Trenger du statsautorisert oversettelse til eller fra slovakisk språk eller har spørsmål i forbindelse med oversettelsen, ta gjerne kontakt:

Jan Zima
Bygdøy allé 76
0268 Oslo

Telefon:  97 13 28 42 
E-post:     jan.zima at online.no