KURS I SPRÅK OG KULTUR

Helgesamling:  august 2018 fredag - søndag 

I forbindelse med dine studier i utlandet tilbyr Interstudium i samarbeid med Bjørknes høyskole 20 timers kurs i språk, kultur og landskunnskap for alle norske studenter som takket ja til tilbudet om studieplass i Slovakia/Tsjekkia. Dette kurset er for alle som fikk tilbud om studieplass i Slovakia. Kuset vil bli holdt før din avreise til Slovakia/Tsjekkia, dvs. i august 2018. Kurset består av følgende fagområder:

  • introduksjon i det slovakiske språket (grunnleggende fraser, uttale, innføring i grammatikk, praktiske uttrykk for en ny student)
  • kort oversikt over slovakisk kultur og historie, fellestrekk og forskjell, sett i forhold til studenter med norsk bakgrunn
  • innføring i slovakisk samfunnsliv, myndigheter og lokal forvaltning, med hovedvekt på utfordringer og praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres i Oslo i form av 3-dagers helgekurs (fredag 6 timer, lørdag 8 timer, søndag 6 timer) og inneholder 15 undervisningstimer i slovakisk språk og 5 undervisningstimer i kultur og samfunnskunnskap.  Målet med kurset er at du skal føle deg tryggere, ha nødvendige basiskunnskaper og være best mulig forberedt på oppholdet i Slovakia. Kurset arrangeres hver sommer, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra studenter.

Antall deltakere per kurs er begrenset, siden undervisningen bygger på interaktiv kommunikasjon og aktiv deltakelse i undervisningsprosessen.