KURS

KURS I SPRÅK, KULTUR OG SAMFUNN - GRATIS FOR ALLE VÅRE SØKERE

Helgesamling:  fredag 17. - søndag 19. juli 2020

I forbindelse med dine studier i utlandet tilbyr Interstudium 20 timers kurs i språk, kultur og landskunnskap for alle norske studenter som takket ja til tilbudet om studieplass i Slovakia/Tsjekkia. Dette kurset er for alle som fikk tilbud om studieplass i Slovakia og Tsjekkia. Kuset vil bli holdt før din avreise og består av følgende fagområder:

  • introduksjon i det slovakiske/ tsjekkiske språket (grunnleggende fraser, uttale, innføring i grammatikk, praktiske uttrykk for en ny student)
  • kort oversikt over slovakisk kultur og historie, fellestrekk og forskjell, sett i forhold til studenter med norsk bakgrunn
  • innføring i slovakisk samfunnsliv, myndigheter og lokal forvaltning, med hovedvekt på utfordringer og praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres i Oslo sentrum i form av 3-dagers helgekurs (fredag 6 timer, lørdag 8 timer, søndag 6 timer) og inneholder 15 undervisningstimer i slovakisk språk og 5 undervisningstimer i kultur og samfunnskunnskap.  Målet med kurset er at du skal føle deg tryggere, ha nødvendige basiskunnskaper og være best mulig forberedt på oppholdet i Slovakia. Kurset arrangeres hver sommer, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra studenter.

Antall deltakere per kurs er begrenset, siden undervisningen bygger på interaktiv kommunikasjon og aktiv deltakelse i undervisningsprosessen.